AspNet Core Web/API + Çok Katmanlı Mimari | Best Practices

AspNet Core Web/API + Çok Katmanlı Mimari | Best Practices
Sıfırdan çok katmanlı mimari ile asp.net core mvc web veya api uygulaması inşa etmeyi öğreneceksiniz

Bu kursumda çok katmanlı mimari kullanarak sıfırdan asp.net core  api veya web uygulaması inşa etmeyi öğreneceksiniz.

Bu Kurs aşağıdaki konuları içermektedir.

 • N katmanlı mimari ile uygulama nasıl inşa edilir ?
 • Core katmanı nasıl inşa edilir ?
 • Data katmanı nasıl inşa edilir ?
 • Service katmanı nasıl inşa edilir ?
 • Generic Repository çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?
 • UnitOfWork çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?
 • Migration işlemleri nasıl gerçekleştirilir ?
 • Hata yönetimi Global olarak nasıl ele alınır ?
 • Action Methodlar içerisinde kod tekrarlarından nasıl kaçınılır ?
 • AutoMapper kütüphanesi çok katmanlı mimaride nasıl kullanılır ?
 • Çok katmanlı Mimari ile Entity Framework nasıl kullanılır ?
 • Global hata yönetimi nasıl ele alınır ?

Kursa ait tüm ders kodları github adresinden  indirilebilecektir.

100% OFF Limited Time

Udemy Coupon Code : https://www.udemy.com/course/asp-net-core-api-web-cok-katmanli-mimari-api-best-practices/?couponCode=ASPNETCORELAYERFREE